Białe Błota

ŻEŃCÓW 6

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
CZERSKA 16

kraj, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.